FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माङसेबुङ गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति ऐन २०८० ८०/८१ 05/03/2024 - 12:23 PDF icon माङसेबुङ गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति ऐन २०८०.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 08/07/2023 - 15:14 PDF icon माङसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम स‌चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७९/८० 03/24/2023 - 09:55 PDF icon Law 001.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूलयांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७९/८० 01/04/2023 - 13:14 PDF icon करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको संस्थागत रुपमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनेको मापदण्ड २०७९ ७९/८० 12/11/2022 - 14:18 PDF icon संस्थागत रुपमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनेको मापदण्ड २०७९.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/11/2022 - 14:11 PDF icon आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियरिङ सेवा/समूह) को फिल्ड सुविधा कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 12/11/2022 - 14:02 PDF icon माङसेबुङ गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी को फिल्ड सुविधा कार्यविधि, २०७९.pdf
कृषि उत्पादन प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/11/2022 - 13:53 PDF icon कृषि उत्पादन प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:47 PDF icon भाग- १ (२०७८।११।११).pdf
स्थानीय सञ्चार माध्यममा लोककल्याणकारी सुचना प्रकाशन तथा प्रशारण कार्यविधि, २०७८/ सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 02/16/2022 - 12:47 PDF icon भाग-२ (२०७८।११।४).pdf

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नँया व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र

२. नागरिता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. विदेशीको हाकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुताबासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४. २ प्रति फोटो

५. घर बहाल सम्झौता

६. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

७. स्थानीय तहको नाम मा दर्ता नगरी पान (PAN) वा अन्य निकायमा दर्ता वा अन्य निकायबाट जारि गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता

२. सुचकको नागरिकता

 

सेवा प्रकारः- जन्मदर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबुको नागरिकता 

२. आमाको नागरिकता

३. सुचकको नगारिकता

सेवा प्रकारः- नगारिकताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि

२. नागरिकता सिफारिसको लागि निबेदन वडाध्यक्ष लाई सम्बोधन गरिएको

३. विवाहित बुहारी भए माइति बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

४. वडा सर्जिमिन मुचुल्का

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

६. शैक्षिक प्रमाणपत्र कक्षा ५, ८, १० वा सो भन्दा ंमाथिको जन्म मिति खुल्ने गरी

७. विवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (महिलाका लागि मात्र)