FAQs Complain Problems

Flash News

माङसेबुङ गाउँपालिका यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:24 PDF icon ४२ अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि.pdf
बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:21 PDF icon ४१ बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि.pdf
कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 11:19 PDF icon ४० कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 11:18 PDF icon ३९ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरीण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:16 PDF icon ३८ संक्षिप्त वातावरीण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:50
प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:48 PDF icon ३६ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६.pdf
नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:46 PDF icon ३५ नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि.pdf
गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:44 PDF icon ३४ गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि.pdf
जलस्रोत कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:43 PDF icon ३३ जलस्रोत कार्यविधि २०७६.pdf

Pages