FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माङसेबुङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:47 PDF icon भाग- १ (२०७८।११।११).pdf
स्थानीय सञ्चार माध्यममा लोककल्याणकारी सुचना प्रकाशन तथा प्रशारण कार्यविधि, २०७८/ सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 02/16/2022 - 12:47 PDF icon भाग-२ (२०७८।११।४).pdf
माङसेबुङ गाउँपालिकाको अनगुमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 10/05/2021 - 15:56 PDF icon राजपत्र
माङसेबुङ गाउँपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 17:08 PDF icon lglaw
कार्य सञ्चालन निर्देशिका ०७८ र शिक्षण स्वयम सेवक परिचलन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि ०७८ ७७/७८ 06/19/2021 - 17:16 PDF icon lglaw
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 04/11/2021 - 16:41 PDF icon ४४ व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि,टोल विकास संस्था(गठन तथा परिचालन)कार्यविधि,सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि
स्थानिय राजश्व परामर्श समिति कार्यसन्चालन कार्यबिधि २०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 11:46 PDF icon ४३ स्थानिय राजश्व परामर्श समिति कार्यसन्चालन कार्यबिधि २०७७
अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:24 PDF icon ४२ अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि.pdf
बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:21 PDF icon ४१ बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि.pdf
कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 11:19 PDF icon ४० कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७.pdf

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नँया व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र

२. नागरिता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. विदेशीको हाकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुताबासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४. २ प्रति फोटो

५. घर बहाल सम्झौता

६. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

७. स्थानीय तहको नाम मा दर्ता नगरी पान (PAN) वा अन्य निकायमा दर्ता वा अन्य निकायबाट जारि गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता

२. सुचकको नागरिकता

 

सेवा प्रकारः- जन्मदर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबुको नागरिकता 

२. आमाको नागरिकता

३. सुचकको नगारिकता

सेवा प्रकारः- नगारिकताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि

२. नागरिकता सिफारिसको लागि निबेदन वडाध्यक्ष लाई सम्बोधन गरिएको

३. विवाहित बुहारी भए माइति बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

४. वडा सर्जिमिन मुचुल्का

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

६. शैक्षिक प्रमाणपत्र कक्षा ५, ८, १० वा सो भन्दा ंमाथिको जन्म मिति खुल्ने गरी

७. विवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (महिलाका लागि मात्र)