FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भुक्तानी कारोवारको सिफारिस पत्र ८०/८१ 01/23/2024 - 15:57 PDF icon २०२.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम ७९/८० 01/04/2023 - 13:09 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम.pdf
कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम ७८/७९ 11/14/2021 - 16:03 PDF icon KA SA MU Form.pdf
करार दरखास्त फारम ७७/७८ 01/05/2021 - 15:02 PDF icon प्रवेश पत्र.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf
मौजुदा सुचिमा दर्ता गर्नका लागि दिइने निबेदन ७५/७६ 02/18/2019 - 13:04 PDF icon मौजुदा सुचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निबेदन.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 04/16/2018 - 14:27 उपलब्ध छैन
मृत्युदर्ताको सुचना फाराम ७४/७५ 03/11/2018 - 13:39 PDF icon मृत्युदर्ताको सुचना फाराम यहा बाट download गर्नुहोस।
जन्मदर्ताको फाराम ७४/७५ 03/11/2018 - 13:32 PDF icon जन्मदर्ताको सुचना फाराम यहा बाट download गर्नुहोस।

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नँया व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र

२. नागरिता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. विदेशीको हाकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुताबासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४. २ प्रति फोटो

५. घर बहाल सम्झौता

६. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

७. स्थानीय तहको नाम मा दर्ता नगरी पान (PAN) वा अन्य निकायमा दर्ता वा अन्य निकायबाट जारि गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता

२. सुचकको नागरिकता

 

सेवा प्रकारः- जन्मदर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबुको नागरिकता 

२. आमाको नागरिकता

३. सुचकको नगारिकता

सेवा प्रकारः- नगारिकताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि

२. नागरिकता सिफारिसको लागि निबेदन वडाध्यक्ष लाई सम्बोधन गरिएको

३. विवाहित बुहारी भए माइति बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

४. वडा सर्जिमिन मुचुल्का

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

६. शैक्षिक प्रमाणपत्र कक्षा ५, ८, १० वा सो भन्दा ंमाथिको जन्म मिति खुल्ने गरी

७. विवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (महिलाका लागि मात्र)