FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:50
प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:48 PDF icon ३६ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६.pdf
नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:46 PDF icon ३५ नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि.pdf
गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:44 PDF icon ३४ गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि.pdf
जलस्रोत कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:43 PDF icon ३३ जलस्रोत कार्यविधि २०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:41 PDF icon ३२ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
जलश्रोत ऐन २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:38 PDF icon ३१ जलश्रोत ऐन २०७६.pdf
अंपाड्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:37 PDF icon ३० अंपाड्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:34 PDF icon २९ जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:33 PDF icon २८ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि.pdf

Pages