FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:46 PDF icon ३५ नमुना विद्यालय संचालन तथा व्यबस्थापन कार्यबिधि.pdf
गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:44 PDF icon ३४ गाउँपालिका स्तरीय दलित समन्वय समिति संचालन कार्यबिधि.pdf
जलस्रोत कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:43 PDF icon ३३ जलस्रोत कार्यविधि २०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:41 PDF icon ३२ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
जलश्रोत ऐन २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:38 PDF icon ३१ जलश्रोत ऐन २०७६.pdf
अंपाड्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:37 PDF icon ३० अंपाड्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:34 PDF icon २९ जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 16:33 PDF icon २८ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि.pdf
गाउँ विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७७/७८ 10/05/2020 - 16:31 PDF icon २७ गाउँ विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:29 PDF icon २६ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf

Pages