FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

पद वाड नं फोन नं
डिकेन्द्र इधिङ्गो अध्यक्ष ९८५२६८०५८०
सुनिता योङहाङ उपाध्यक्ष ९७५२६००५०४
भक्तराज लिम्बु वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८४२७७६८४८
पुष्पराज कार्की वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८२४०४१६३६
मैतराज राई मैतराज राई वडा अध्यक्ष वडा नं ३ ९८१४९१०९७५
अमृत बहादुर राई अमृत बहादुर राई वडा अध्यक्ष वडा नं ४ ९७५२६००५१०
नरेन्द्र कुमार राई नरेन्द्र कुमार राई वडा अध्यक्ष / प्रवक्ता वडा नं ५ ९७४२६२५५९७
प्रदिप साङपाङ्ग प्रदिप साङपाङ्ग वडा अध्यक्ष वडा नं ६ ९७४२६८०२०९
कृष्णमाया बुढाथोकी वडा सदस्य वडा नं. १ ९८१६०३७५८०
टिका लुहागुन वडा सदस्य वडा नं. १ ९७४२६१६३५३
ठगबहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. १ ९८६२६०८८३८
पूर्ण बहादुर नेपाल वडा सदस्य वडा नं. १ ९८१५०१७४४१
राममाया लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. २ ९७४२६१२२९१
बलबीर लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. २ ९७४९६३५९२३
कमला पोर्तेल वडा सदस्य वडा नं. २ ९८४२६९१५६१
संगिता राई वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ३ ९७४२६४२२७२
कला शिवा पोख्रेल वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ३ ९८६३९८९५३३
इन्द्रबाहदुर लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८१८४०८१०५
कुलबहादुर लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८१६९१८६३१
बिष्णुकुमारी लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८६१२५०६७६
गोमादेबी बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८१४०३१२५३
धन प्रसाद राई वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८१५९९३६५०
सन्त कुमार बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ४ ९७४२६५३५४०
तिलरुपा सवेहाङ वडा सदस्य / कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ५ ९८१५३४३५७०
देविमाया कामी वडा सदस्य वडा नं. ५
खड्ग बहादुर लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. ५ ९७४२६८११७४
पबित्रा लिम्बु वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८१६९१८२६७
मनिषा राई कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ ९७४८६१७०४२
धनमाया बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ६ ९७४५१५६५८२
अमृत कुमार राई वडा सदस्य वडा नं. ६ ९७४२६१५२०३
रामचन्द्र राई वडा सदस्य वडा नं. ६ ९७४१११५७४३

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नँया व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र

२. नागरिता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. विदेशीको हाकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुताबासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४. २ प्रति फोटो

५. घर बहाल सम्झौता

६. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

७. स्थानीय तहको नाम मा दर्ता नगरी पान (PAN) वा अन्य निकायमा दर्ता वा अन्य निकायबाट जारि गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता

२. सुचकको नागरिकता

 

सेवा प्रकारः- जन्मदर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबुको नागरिकता 

२. आमाको नागरिकता

३. सुचकको नगारिकता

सेवा प्रकारः- नगारिकताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि

२. नागरिकता सिफारिसको लागि निबेदन वडाध्यक्ष लाई सम्बोधन गरिएको

३. विवाहित बुहारी भए माइति बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

४. वडा सर्जिमिन मुचुल्का

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

६. शैक्षिक प्रमाणपत्र कक्षा ५, ८, १० वा सो भन्दा ंमाथिको जन्म मिति खुल्ने गरी

७. विवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (महिलाका लागि मात्र)