FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत तथा सम्भार कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/05/2020 - 15:53 PDF icon १२ मर्मत तथा सम्भार कोष संचालन कार्यविधि.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहान भत्ता सम्बन्धि कार्यबिधि ७७/७८ 10/05/2020 - 15:51 PDF icon ११ कर्मचारी प्रोत्साहान भत्ता सम्बन्धि कार्यबिधि.pdf
मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५ ७७/७८ 10/05/2020 - 15:50 PDF icon १० मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
न्यायीक समिति कार्यविधि ऐन २०७५ ७७/७८ 10/05/2020 - 15:48 PDF icon ९ न्यायीक समिति कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 10/02/2020 - 10:34 PDF icon ८ एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
माङसेबुङ गाउँपालिका सहकारी ऐन ७७/७८ 10/02/2020 - 10:33 PDF icon ७ माङसेबुङ गाउँपालिका सहकारी ऐन.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७७/७८ 10/02/2020 - 10:31 PDF icon ६ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/02/2020 - 10:30 PDF icon ५ गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
माङसेुबङ गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली ७७/७८ 10/02/2020 - 10:28 PDF icon ४. माङसेुबङ गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/02/2020 - 10:26 PDF icon ३. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages