FAQs Complain Problems

समचार

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
श्रावण महिनाको मासिक आय व्यय विवरण ७८/७९ 08/17/2021 - 00:00 मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण बैशाख २०७९ ७८/७९ 04/16/2022 - 00:00 PDF icon आयव्यय विवरण बैशाख २०७९.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण जेठ २०७९ ७८/७९ 05/19/2022 - 00:00 PDF icon आयव्यय विवरण जेठ २०७९.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण असार २०७९ ७८/७९ 06/19/2022 - 00:00 PDF icon आयव्यय विवरण असार २०७९.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण साउन २०७९ ७९/८० 07/23/2022 - 00:00 PDF icon आयव्यय विवरण साउन २०७९.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
भाद्र महिनाको मासिक आय व्यय विवरण ७९/८० 09/22/2022 - 12:18 PDF icon aabi bhadra 001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण असोज २०७९ ७९/८० 10/20/2022 - 13:20 PDF icon Ashoj Monthy Report Lekha 001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आय व्ययको विवरण आ व २०७९।८० अवधी २०७९।०४।०१ देखी २०७९।०६।३१ ७९/८० 11/08/2022 - 15:31 PDF icon LR 001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण कार्तिक २०७९ ७९/८० 11/20/2022 - 10:50 PDF icon Karthik Month Report Lekha 001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण मंसिर २०७९ ७९/८० 12/15/2022 - 15:35 PDF icon Mangsir Month Report Lekha 001.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नँया व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जिमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र

२. नागरिता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. विदेशीको हाकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुताबासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४. २ प्रति फोटो

५. घर बहाल सम्झौता

६. आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको

७. स्थानीय तहको नाम मा दर्ता नगरी पान (PAN) वा अन्य निकायमा दर्ता वा अन्य निकायबाट जारि गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता

२. सुचकको नागरिकता

 

सेवा प्रकारः- जन्मदर्ताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म मा गरेमा निःशुल्क, ३५ दिन नाघेको हकमा रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबुको नागरिकता 

२. आमाको नागरिकता

३. सुचकको नगारिकता

सेवा प्रकारः- नगारिकताको सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि

२. नागरिकता सिफारिसको लागि निबेदन वडाध्यक्ष लाई सम्बोधन गरिएको

३. विवाहित बुहारी भए माइति बाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

४. वडा सर्जिमिन मुचुल्का

५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

६. शैक्षिक प्रमाणपत्र कक्षा ५, ८, १० वा सो भन्दा ंमाथिको जन्म मिति खुल्ने गरी

७. विवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (महिलाका लागि मात्र)