FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माङसेबुङ गाउँपालिका न्यायीक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 17:08 PDF icon lglaw
कार्य सञ्चालन निर्देशिका ०७८ र शिक्षण स्वयम सेवक परिचलन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि ०७८ ७७/७८ 06/19/2021 - 17:16 PDF icon lglaw
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 04/11/2021 - 16:41 PDF icon ४४ व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि,टोल विकास संस्था(गठन तथा परिचालन)कार्यविधि,सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि
स्थानिय राजश्व परामर्श समिति कार्यसन्चालन कार्यबिधि २०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 11:46 PDF icon ४३ स्थानिय राजश्व परामर्श समिति कार्यसन्चालन कार्यबिधि २०७७
अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:24 PDF icon ४२ अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य उपचार कोष संचालन कार्यविधि.pdf
बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:21 PDF icon ४१ बिपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि.pdf
कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 11:19 PDF icon ४० कृषक समुह गठन तथा संचालन कार्यबिधि ०७७.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/08/2020 - 11:18 PDF icon ३९ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरीण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि ७७/७८ 10/08/2020 - 11:16 PDF icon ३८ संक्षिप्त वातावरीण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 16:50

Pages