FAQs Complain Problems

Flash News

माङसेबुङ गाउँपालिका यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

सूचना तथा समाचार

शिक्षक तालिम सम्बन्धमा ।

 

                                                                                                                                      विषयःशिक्षक तालिम सम्बन्धमा

 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धि सुचना

 

                                                                                                                                                                            माङसेबुङ्ग गाउंपालिका

दस्तावेज: 

बेरोजगार दर्ताका लागि निबेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत माङसेबुङ गाउँपालिका भित्रका न्युन आय भइ न्युनतम रोजगारीको अवसर नपाएका र स्वरोजगारमा संलग्न नभएका सम्पुर्णमा न्युनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन चाहानेले यहि मिति २०७५ चैत्र मसान्त भित्रमा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साइजको

Pages