Flash News

धार्मिक सास्कृतिक जैविक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपुर्ण माङसेबुङ गाँउपालिका यँहारुलाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ । धन्यवाद

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामराज पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत paudel.raj10@gmail.com 9852061877