Flash News

धार्मिक सास्कृतिक जैविक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपुर्ण माङसेबुङ गाँउपालिका यँहारुलाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ । धन्यवाद

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट माटो निकासा सम्बन्धि दररेट कायम गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 10/10/2018 - 17:17

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट माटो बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको अत्यन्त जरुरि सुचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

७५/७६ 10/09/2018 - 06:00 PDF icon post.pdf

माङसेबुङ गाउँपालिका को वस्तुगत बिबरण बनाउनका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/25/2018 - 06:00 PDF icon village profile.pdf

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिद गर्ने बारेको सुचना

७५/७६ 09/23/2018 - 08:31 PDF icon मोटरसाइकल.pdf

ढुंगा,गिटी, बालुवा, स्लेट माटोको निकासा मा लगाइने करको दररेट सम्बन्धि सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७५/७६ 09/23/2018 - 08:29 PDF icon सन्दकपुर.pdf

बिद्यालय हरुको लेखा परीक्षणको लागि सुचिकृत गर्न सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७५/७६ 09/17/2018 - 12:51

ढुंगा,गिटी, बालुवा, स्लेट माटोको बिक्री मा लगाइने करको दररेट सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/13/2018 - 12:09 PDF icon दररेट.pdf

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट माटो बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको अत्यन्त जरुरि सुचना

७५/७६ 09/05/2018 - 08:56 PDF icon pdf file.pdf

सवारीसाधन को पटके कर बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना-दोस्रो पटक प्रकाशित

७५/७६ 08/21/2018 - 11:53

पुर्वाधार उपभोग सेवा शुल्क दर रेट निर्धारण सम्बन्धमा

७५/७६ 08/10/2018 - 09:38 PDF icon नया दररेट.pdf

Pages