Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 03/17/2019 - 10:00 PDF icon succhna.pdf

परामर्शदाताको प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 03/07/2019 - 10:00

सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

७५/७६ 02/18/2019 - 10:00

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट माटो निकासा सम्बन्धि दररेट कायम गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 10/10/2018 - 17:17

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट माटो बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको अत्यन्त जरुरि सुचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

७५/७६ 10/09/2018 - 06:00 PDF icon post.pdf

माङसेबुङ गाउँपालिका को वस्तुगत बिबरण बनाउनका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/25/2018 - 06:00 PDF icon village profile.pdf

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिद गर्ने बारेको सुचना

७५/७६ 09/23/2018 - 08:31 PDF icon मोटरसाइकल.pdf

ढुंगा,गिटी, बालुवा, स्लेट माटोको निकासा मा लगाइने करको दररेट सम्बन्धि सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७५/७६ 09/23/2018 - 08:29 PDF icon सन्दकपुर.pdf

बिद्यालय हरुको लेखा परीक्षणको लागि सुचिकृत गर्न सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७५/७६ 09/17/2018 - 12:51

ढुंगा,गिटी, बालुवा, स्लेट माटोको बिक्री मा लगाइने करको दररेट सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/13/2018 - 12:09 PDF icon दररेट.pdf

Pages