FAQs Complain Problems

Flash News

माङसेबुङ गाउँपालिका यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय तहको सहकारी ऐन-२०७४ ७५/७६ 10/03/2018 - 16:02 PDF icon १०. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
मर्मत तथा सम्भार कोष सञ्चालन कार्यबिधी २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:28 PDF icon मर्मत तथा सम्भार कोष.pdf
अति बिपन्न तथा जेष्ठ नागरिक उपचार सहायता कोष सञ्चालन कार्यबिधी २०७४ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:24 PDF icon बृद्ध तथा अति बिपन्न.pdf
बिपद ब्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:20 PDF icon बिपद ब्यबस्थापन कार्यबिधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/16/2018 - 14:03 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
सामाजिक पारिचालक सम्बन्धि ऐन ७४/७५ 03/29/2018 - 15:29 PDF icon सामाजिक पारिचालाक सम्बन्धि.pdf