FAQs Complain Problems

Flash News

माङसेबुङ गाउँपालिका यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०२

कमला पोर्तेल

वडा सदस्य

९८४२६९१५६१

डिकेन्द्र इधिङ्गो

अध्यक्ष

idingodiken@gmail.com 9852680580

बलबीर लिम्बु

वडा सदस्य

९७४९६३५९२३

सुनिता योङहाङ

उपाध्यक्ष

975-2600504

कृष्णमाया बुढाथोकी

वडा सदस्य

९८१६०३७५८०

नरेन्द्र कुमार राई

प्रवक्ता

9742625597

टिका लुहागुन

वडा सदस्य

९७४२६१६३५३

धन प्रसाद राई

वडा सदस्य

९८१५९९३६५०
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०१

ठगबहादुर श्रेष्ठ

वडा सदस्य

९८६२६०८८३८
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०४

बिष्णुकुमारी लिम्बु

वडा सदस्य

९८६१२५०६७६

पूर्ण बहादुर नेपाल

वडा सदस्य

९८१५०१७४४१

गोमादेबी बि.क.

वडा सदस्य

९८१४०३१२५३

संगिता राई

कार्यपालिका सदस्य

९७४२६४२२७२

सन्त कुमार बि.क.

वडा सदस्य

९७४२६५३५४०

कला शिवा पोख्रेल

कार्यपालिका सदस्य

९८६३९८९५३३
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०५

तिलरुपा सवेहाङ

कार्यपालिका सदस्य

९८१५३४३५७०
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०३

इन्द्रबाहदुर लिम्बु

वडा सदस्य

९८१८४०८१०५
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०५

देविमाया कामी

वडा सदस्य

कुलबहादुर लिम्बु

वडा सदस्य

९८१६९१८६३१
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०५

खड्ग बहादुर लिम्बु

वडा सदस्य

९७४२६८११७४
वडा सदस्य माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ०५

पबित्रा लिम्बु

वडा सदस्य

९८१६९१८२६७

मनिषा राई

कार्यपालिका सदस्य

९७४८६१७०४२

धनमाया बि.क.

वडा सदस्य

९७४५१५६५८२

अमृत कुमार राई

वडा सदस्य

९७४२६१५२०३

रामचन्द्र राई

वडा सदस्य

९७४१११५७४३

राममाया लिम्बु

वडा सदस्य

९७४२६१२२९१