Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मास्टर प्लान (master plan) सम्बन्धमा जानकारी

७४/७५ 04/22/2018 - 11:34 PDF icon Mangsebung_Tourism_RFP_Doc.output.pdf