Flash News

धार्मिक सास्कृतिक जैविक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपुर्ण माङसेबुङ गाँउपालिका यँहारुलाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ । धन्यवाद

सूचना तथा समाचार

करारको लागि दरखास्त फाराम

कार्यालय सहायक करारको लागि दरखास्त फाराम

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

कार्यपालिका को बैठक बस्ने सम्बन्धि जरुरि सुचना

निम्नलिखित बिषयमा छलफल तथा कार्यबिधि पारित गर्नु पर्ने भएकाले कार्यपालिका सदस्य ज्यु हरुको अनिबार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ।

१. कर्मचारि प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४

२. महिला स्वाश्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन सन्चालन कार्यबिधि २०७४

करुणा फाउन्डेसनको कार्यक्रम

आज मिति २०७४ साल चैत्र २९ गते करुणा फाउन्डेसन तथा माङसेबुङ गाउँपालिका बिच करुणा फाउन्डेसन तथा माङसेबुङ गाउँपालिकाले यस क्षेत्रमा गर्ने बिभिन्न कार्यक्रम बिच सम्झाैता गर्न गाउँपालिका को कार्यालयमा बैठक बसि सम्झाैता  गरियो। 

बृध्द आश्रम अवलोकन सम्बन्धमा

माङसेबुङ गाउपालिका अन्तर्गत इभाङ्ग र गजुरमुखीधामको दोसाँधमा रहेको फेवाखोलाको तीरमा एक सुविधा सम्पन्न बृध्द आश्रम स्थापनाको लागि घरेडी सम्याउनलाई प्राविधिक रुपमा अवलोकन गर्ने क्रममा ... 
निर्माण कर्त्ता : 

अनुगमन सम्बन्धमा

माङसेबुङ - ०६ बाँझोगाउ
वीपी मार्गको योजना अनुगमन गर्ने क्रममा ... जहाँ गाउपालिकाले सडक स्तर उन्नतिको लागि रु. २००००००।- (बीस लाख) बजेट विनियोजन ...
- ०८ चैत्र २०७४

Pages