Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

सूचना तथा समाचार

उर्जा योजना तर्जुमा गोष्ठी

आज मिति २०७५ असार २० गते बुधबार बाट माङसेबुङ गाँउपालिकाको आयोजना  तथा Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) को प्राविधिक सहयोगमा माङसेबुङ गाँउपालिकाको कार्यालयमा माङसेबुङ गाँउपलिकाको ऊर्जा बिकास सम्बन्धि गोष्ठि कार्यक्रम मिति २०७५ असार २१ गते बिहिबार सम्म सञचालन भइ

करारको लागि दरखास्त फाराम

कार्यालय सहायक करारको लागि दरखास्त फाराम

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

Pages