FAQs Complain Problems

Flash News

माङसेबुङ गाउँपालिका यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

 

शिक्षक तालिम सम्बन्धमा ।

 

                                                                                                                                      विषयःशिक्षक तालिम सम्बन्धमा

 

         प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विकास समन्वय इकाई इलामको च.नं. १७७३, मिति २०७६/०२/२८  को प्राप्त पत्रानुसार आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का अंग्रेजी विषयको स्थायी शिक्षकको लागि प्रथम चरणको १५ (पन्ध्र) दिने टिपिडि (TPD) प्रमाणिकरण तालिम मध्ये १० दिने तालिम केन्द्रमा आधारीत कार्यशाला यहि मिति २०७६/०३/०२ गतेदेखि शैक्षिक तालिम केन्द्र झापामा सञ्चालन हुने भएकाले त्यस बिद्यालयको निम्न माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको स्थायी शिक्षकको नाम र सम्पर्क नम्बर अबिलम्ब शिक्षा विकास समन्वय इकाइ इलाममा पठाइदिनहुन अनुरोध छ ।

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: