Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार दर्ताका लागि निबेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत माङसेबुङ गाउँपालिका भित्रका न्युन आय भइ न्युनतम रोजगारीको अवसर नपाएका र स्वरोजगारमा संलग्न नभएका सम्पुर्णमा न्युनतम रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन चाहानेले यहि मिति २०७५ चैत्र मसान्त भित्रमा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी र एक प्रति पासपोर्ट साइजको