Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

माङसेबुङ गाउँपालिका अन्तरर्गतका सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाइ जानकारी सहितको सुचना

आर्थिक वर्ष: