Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

माङसेबुङ गाउँपालिकाका अन्तर्गतका बिभिन्न योजनाहरुका उपभोक्ता समितिहरुलाइ बिभिन्न बिषयमा दिइएको अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धि तस्बिरहरु