Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

बैदेशिक अध्ययन तथा छात्रवृत्ती सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

आवश्यक सामाग्री download यहाँ बाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: