Flash News

देउमाइ फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नतीको bid-document यस  https://bolpatra.gov.np/egp/searchOpportunity  link मार्फत  प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

नयाँ आर्थिक बर्षमा तपाइ कुन पक्षलाई बढी समेट्न चाहानुहुन्छ?

शिक्षा
0% (0 votes)
स्वास्थ
0% (0 votes)
सुचना सञ्चार तथा प्रविधि
0% (0 votes)
बाटो घाटो निर्माण
0% (0 votes)
खेलकुद
0% (0 votes)
खानेपानी तथा ढल
0% (0 votes)
Total votes: 0